Video Xây dựng chiến lược marketing – Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm công nghệ – chiến lược sản phẩmJames Nguyen – Executive Director @ Masso Group sẽ chia sẻ về cách xây dựng chiến lược marketing cho một doanh nghiệp, nội dung bao gồm:
– Các bước cần thiết để thiết lập chiến lược marketing
– Lên chiến lược marketing các sản phẩm công nghệ, bán lẻ, dịch vụ, v.v…
– Các thách thức khi lên chiến lược marketing
– Những sai lầm thường thấy khi lên chiến lược
– Những lời khuyên thực hành tốt nhất

Tham gia cộng đồng UAN Marketing để cập nhật các kiến thức hay, thú vị cũng như thông tin các hoạt động:
Diễn đàn:
FB group:
FB page:
Trở thành 1 Unlocker:

Từ khóa: chiến lược sản phẩm, chiến lược sản phẩm, chiến lược sản phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *