Video Thuyết trình: Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi phát triển thẩm mỹ qua hoạt động nặn – một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 3 – 4 tuổiGv Nguyễn Thị Hồng Sinh- Trường mầm non Thanh Thịnh- CM- BK.

Từ khóa: một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 3 – 4 tuổi, một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 3 – 4 tuổi, một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 3 – 4 tuổi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *