Video [SECC] NGÀY HỘI TRÁCH NHIỆM CÙNG PERNORICARD VN 2016 – trung tâm giáo dục kỹ năng và truyền thông cộng đồng seccTrung tâm Giáo dục Kỹ năng và Truyền thông Cộng đồng SECC đã cùng Công ty TNHH Perrod Ricard Vietnam (PRVN) phối hợp tổ chức “Ngày hội trách nhiệm” tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Đây một trong những hoạt động cộng đồng thường niên của Công ty với chủ đề “Cùng chia sẻ niềm vui với cộng đồng”.
Xem thông tin

Từ khóa: trung tâm giáo dục kỹ năng và truyền thông cộng đồng secc, trung tâm giáo dục kỹ năng và truyền thông cộng đồng secc, trung tâm giáo dục kỹ năng và truyền thông cộng đồng secc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *