Video RĂN ĐE TOÀN DIỆN ĐỐI VỚI TRUNG QUỐC: CHIẾN LƯỢC QUÂN SỰ MỚI CỦA MỸ Ở BIỂN ĐÔNG? | ANTG – chiến lược toàn cầu của mỹANTG | Trước những hành vi ngày càng hung hăng và liều lĩnh của Trung Quốc ở Biển Đông, Mỹ đã triển khai một lực lượng quân sự hỗn hợp hùng hậu bao …

Từ khóa: chiến lược toàn cầu của mỹ, chiến lược toàn cầu của mỹ, chiến lược toàn cầu của mỹ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *