Video Ông Lão Mù và Cây Đàn Độc Cầm đàn bài Tây Thi huyền thoại | hoàn cảnh đáng thương – hướng dẫn sử dụng đàn ôngÔng Liêm kể, trước đây có cây đàn guitar “ngon lành” lắm, nhưng bị trộm lấy mất, không có tiền mua cây khác. Trong cảnh khốn cùng, bất chợt ông lóe lên ý …

Từ khóa: hướng dẫn sử dụng đàn ông, hướng dẫn sử dụng đàn ông, hướng dẫn sử dụng đàn ông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *