Video [MS 08] Đoàn trường Đại học Vinh – "Tự hào người cán bộ Đoàn" – đại học vinhTác phẩm của Đoàn trường Đại học Vinh tham gia cuộc thi video clip “Tự hào người cán bộ Đoàn” kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh …

Từ khóa: đại học vinh, đại học vinh, đại học vinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *