Video MÔN NGỮ VĂN – LỚP 6 | BỨC TRANH CỦA EM GÁI TÔI | 08H30 NGÀY 21.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH – sáng kiến kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống môn ngữ văn 6Học trên truyền hình: Môn Ngữ Văn – Lớp 6 Bài giảng: Bức tranh của em gái tôi (Tạ Duy Anh) Giáo viên: Đặng Thị Ngọc Hà – THCS Thăng Long 1. Học trực tiếp …

Từ khóa: sáng kiến kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống môn ngữ văn 6, sáng kiến kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống môn ngữ văn 6, sáng kiến kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống môn ngữ văn 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *