Video Khối A, B, C, D gồm những ngành nào | Khối thi và Ngành nghề – các khối thi đại học+Khối A, B, C, D gồm những ngành nào | Khối thi và Ngành nghề
Khối A: Khối ngành sư phạm
+Quản lý giáo dục.
+Giáo dục Tiểu học.
+Sư phạm Toán học.
+Sư phạm Tin học.
+Sư phạm Vật lý
+Sư phạm Hoá học.
+Sư phạm khoa học tự nhiên.
+Tâm lý học giáo dục,……….
Khối B: 2. Khối B gồm những ngành nào?
+Y học dự phòng.
+Điều dưỡng.
+Kỹ thuật y học.
+Y tế công cộng.
+Dinh dưỡng.
+Dược.
+Quản lý bệnh viện.,……..
Khối A, B, C, D gồm những ngành nào | Khối thi và Ngành nghề
Khối A, B, C, D gồm những ngành nào | Khối thi và Ngành nghề
hãy like và đăng kí kênh !
hãy like và đăng kí kênh !
hãy like và đăng kí kênh !

Từ khóa: các khối thi đại học, các khối thi đại học, các khối thi đại học

7 thoughts on “Video Khối A, B, C, D gồm những ngành nào | Khối thi và Ngành nghề – các khối thi đại học

  1. Liên Hồng says:

    Chị ơi! Muốn lm nghệ thuật thì thi khối nào ạ
    Mong chị rep ạ
    Em cần lắm luôn ạ😭😭😭😭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *