Video GIẢI MÃ NGÔN NGỮ CƠ THỂ | Bài 1: Trắc nghiệm Bạn có biết đọc suy nghĩ người khác? TS Ng.H. Khắc Hiếu – kỹ năng giải mã ngôn ngữ cơ thể nắm bắt tâm lý người khácKhóa học: GIẢI MÃ NGÔN NGỮ CƠ THỂ – NẮM BẮT TÂM LÝ NGƯỜI KHÁC

Muốn xem trọn khóa, bạn có thể click vào đây: #bodylanguageNHKH #nguyenhoangkhachieu #kynangmem

Bài 1: Trắc nghiệm: Bạn có thể đọc được suy nghĩ của người khác?
Bài 2: Giải mã tín hiệu của mắt
Bài 3: Ý nghĩa các nụ cười
Bài 4: Nhận diện sắc thái trên khuôn mặt
Bài 5: Đọc suy nghĩ thông qua quan sát cánh tay
Bài 6: Các tư thế ngồi & các kiểu gác chân nói lên ý định gì?
Bài 7: Bí quyết phát hiện đối phương đang nói dối

Xem thêm tại:

Từ khóa: kỹ năng giải mã ngôn ngữ cơ thể nắm bắt tâm lý người khác, kỹ năng giải mã ngôn ngữ cơ thể nắm bắt tâm lý người khác, kỹ năng giải mã ngôn ngữ cơ thể nắm bắt tâm lý người khác

5 thoughts on “Video GIẢI MÃ NGÔN NGỮ CƠ THỂ | Bài 1: Trắc nghiệm Bạn có biết đọc suy nghĩ người khác? TS Ng.H. Khắc Hiếu – kỹ năng giải mã ngôn ngữ cơ thể nắm bắt tâm lý người khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *