Video Dìu Dắt Bởi Chuyên Gia Quân Sự Giỏi Nhất Mỹ, Tại Sao ẤP CHIẾN LƯỢC Thảm Bại Trong Tay NGÔ ĐÌNH DIỆM – ấp chiến lượcDìu Dắt Bởi Chuyên Gia Quân Sự Giỏi Nhất Mỹ, Tại Sao ẤP CHIẾN LƯỢC Thảm Bại Trong Tay NGÔ ĐÌNH DIỆM Video này chúng ta cùng phân tích những …

Từ khóa: ấp chiến lược, ấp chiến lược, ấp chiến lược

3 thoughts on “Video Dìu Dắt Bởi Chuyên Gia Quân Sự Giỏi Nhất Mỹ, Tại Sao ẤP CHIẾN LƯỢC Thảm Bại Trong Tay NGÔ ĐÌNH DIỆM – ấp chiến lược

  1. Dinh Ha van says:

    Bắt người dân nhốt lại một chỗ như trâu như bò vậy làm sao dân chịu đc, một sai lầm lớn của Mỹ Diệm, chỉ nhốt đc con người ko bao giờ nhốt đc ý chí của người dân VN khi có ĐCSVN lãnh đạo, chỉ hứng lấy sự căm thù của người dân mà thôi và làm tăng thêm sự yêu mến đối với cách mạng và lòng người dân luôn hướng về cách mạng cứu giúp cách mạng đánh giặc cho đến ngày thắng lợi cuối cùng.

  2. Duong Phùng says:

    Nếu có cướp trộm thì dùng rào. Từ bỏ con rắn con sóc thì có đi học và lương hưu cao. Tôi không thể cho con cháu tôi phá rào vượt rào. Mất đầu mất lương mất đảng mất học. Người chủ thực sự chỉ 5 năm tù. Con cháu tôi mất đi không tìm lại được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *