Video Điểm chuẩn tăng mạnh, thí sinh điểm cao vẫn trượt đại học | VTV24 – điểm chuẩn đại họcMùa thi này không hiếm các thí sinh thuộc tốp điểm cao vẫn trượt đại học. Theo các chuyên gia hiện tượng này xuất phát từ tâm lý “an tâm ảo” của các thí sinh.

Từ khóa: điểm chuẩn đại học, điểm chuẩn đại học, điểm chuẩn đại học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *