Video Chiến lược Sale của Grab – Môn quản trị chiến lược – chiến lược Sale của grabMôn quản trị chiến lược – GV: Nguyễn Thị Hồng Nội dung video: Grab và chiến lược Sale của Grab 1. Tổng quan về Grab 2. những chiến lược của Grab 3.

Từ khóa: chiến lược Sale của grab, chiến lược Sale của grab, chiến lược Sale của grab

Có thể bạn quan tâm  Video Tóm Tắt Sách Nói Kinh Doanh - THUẬT QUẢN TRỊ | Bí Kíp Quản Trị Của Chủ Doanh Nghiệp - sách quản trị kinh doanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[lightbox1 auto_open="true" auto_timer="2000" auto_show="always" id="newsletter-signup-link" width="600px" padding="10px"] dịch vụ seo ladigi [/lightbox]
Mã giảm giá
SHOPEE 100K