Video Chiến lược Marketing đỉnh cao của TH True Milk “nhắm” vào sức khỏe khách hàng – chiến lược thâm nhập thị trường của vinamilk1. Sản phẩm tốt nhưng không tiếp cận được khách hàng tiềm năng. 2. Tỉ lệ chốt sale thấp, Sales và Marketing quay sang đổ lỗi cho nhau. 3. Khách hàng cũ bỏ …

Từ khóa: chiến lược thâm nhập thị trường của vinamilk, chiến lược thâm nhập thị trường của vinamilk, chiến lược thâm nhập thị trường của vinamilk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *