Video Chênh lệch giàu nghèo ở Việt Nam và đâu là giải pháp? – chênh lệch giàu nghèoTại Việt Nam, thu nhập giữa người giàu và người nghèo đang có sự chênh lệch rất lớn. Điều này đang ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân trong việc sử dụng các dịch vụ y tế, giáo dục và giải trí… Thế giới Tiếp thị Online đã cuộc trò chuyện với chuyên gia kinh tế Huỳnh Thanh Điền để có cái nhìn toàn diện hơn về nguyên nhân cũng như giải pháp rút ngắn khoảng cách giàu, nghèo ở nước ta.

Từ khóa: chênh lệch giàu nghèo, chênh lệch giàu nghèo, chênh lệch giàu nghèo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *