Video CEO SME 2015 – Trận 31.1 Chiến lược kênh phân phối- CEO Phan Thị Ngọc Diễm – chiến lược phân phốiCẠNH TRANH THỜI HỘI NHẬP – CHIẾN LƯỢC KÊNH PHÂN PHỐI Trong phần một của chương trình, CEO và các cổ đông đã họp bàn để tìm hướng giải quyết …

Từ khóa: chiến lược phân phối, chiến lược phân phối, chiến lược phân phối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *