Video BÀI 11. NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC….(1965 – 1973) – chiến lược chiến tranh cục bộI. CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH CỤC BỘ” CỦA ĐẾ QUÔC MỸ Ở MIỀN NAM (1965 – 1968)

Từ khóa: chiến lược chiến tranh cục bộ, chiến lược chiến tranh cục bộ, chiến lược chiến tranh cục bộ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *