Video 12 Yếu Tố Để Trở Thành Giám Đốc Kinh Doanh Giỏi – Ngô Minh Tuấn #Học_Viện_CEO_Việt_Nam – kỹ năng cần thiết của trưởng phòng kinh doanhĐược chia sẻ bởi Chuyên Gia : Ông Ngô Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam. Các chương trình đào tạo tại Học viện CEO Việt Nam : – Phần …

Từ khóa: kỹ năng cần thiết của trưởng phòng kinh doanh, kỹ năng cần thiết của trưởng phòng kinh doanh, kỹ năng cần thiết của trưởng phòng kinh doanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *