Thông minh đến mấy cũng vẫn chưa chắc reply đúng hết bộ câu hỏi này mới nhất

Thông minh đến mấy cũng vẫn chưa chắc reply đúng hết bộ câu hỏi này

Thứ Hai, ngày 17/05/2021 17:30 PM (GMT+7)

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

Sự kiện:

Quiz


1

Người Việt ta có câu “Nhập gia tùy…”. Từ còn thiếu là gì?

Nguồn: http://danviet.vn/thong-minh-den-may-cung-chua-chac-tra-loi-dung-het-bo-cau-hoi-nay-502021175173…

Bộ câu đố thách thức cả những người trí tuệ nhất
Bộ câu đố thử thách cả những người trí tuệ nhất

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

Bấm xem >>

Nguồn: Từ báo 24h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *