SAO ĐT Nga rời sân bằng cáng sau cú ngã tai hại, nguy cơ chấn thương nặng mới nhất

SAO ĐT Nga rời sân bằng cáng sau cú ngã tai hại, nguy cơ chấn thương nặng

Thứ Năm, ngày 17/06/2021 03:04 AM (GMT+7)

Hậu vệ Mario Fernandes của ĐT Nga phải rời sân sớm ở trận gặp Phần Lan vì một chấn thương nặng.

Sự kiện:

Euro 2020: Hành trình khốc liệt, Đội tuyển Nga


  

Pha tiếp đất lỗi dẫn đến chấn thương của Fernandes

“).insertBefore(“#zplayer_480851_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_480851”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1262268&id_cate=955&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”; document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_480851”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_480851.player.on(“content_third_quarter”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_480851){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_480851_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_480851”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1262268&id_cate=955&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”; document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_480851”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_480851.player.on(“content_complete”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_480851){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_480851_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_480851”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1262268&id_cate=955&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”; document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_480851”).innerHTML = ‘‘; } } }); // End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top var v_err_log_1zplayer_480851 = document.getElementById(“zplayer_480851_ga_error1”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_480851.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_1zplayer_480851){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1262268&ma_error=ERROR_1”; v_err_log_1zplayer_480851.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_2zplayer_480851 = document.getElementById(“zplayer_480851_ga_error2”); videozplayer_480851.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_2zplayer_480851){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1262268&ma_error=ERROR_2”; v_err_log_2zplayer_480851.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_3zplayer_480851 = document.getElementById(“zplayer_480851_ga_error3”); videozplayer_480851.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_3zplayer_480851){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1262268&ma_error=ERROR_3”; v_err_log_3zplayer_480851.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_4zplayer_480851 = document.getElementById(“zplayer_480851_ga_error4”); videozplayer_480851.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_4zplayer_480851){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1262268&ma_error=ERROR_4”; v_err_log_4zplayer_480851.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_5zplayer_480851 = document.getElementById(“zplayer_480851_ga_error5”); videozplayer_480851.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_5zplayer_480851){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1262268&ma_error=ERROR_5”; v_err_log_5zplayer_480851.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_480851.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_1”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_480851_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_4808511 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_4808511”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_4808511){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1262268&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1”; v_track_slow_playlist_zplayer_4808511.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_480851.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_2”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_480851_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_4808512 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_4808512”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_4808512){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1262268&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2”; v_track_slow_playlist_zplayer_4808512.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_480851.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_3”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_480851_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_4808513 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_4808513”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_4808513){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1262268&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3”; v_track_slow_playlist_zplayer_4808513.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_480851.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_4”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_480851_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_4808514 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_4808514”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_4808514){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1262268&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4”; v_track_slow_playlist_zplayer_4808514.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_480851.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_5”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_480851_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_4808515 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_4808515”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_4808515){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1262268&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5”; v_track_slow_playlist_zplayer_4808515.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_480851.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_6”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_480851_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_4808516 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_4808516”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_4808516){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1262268&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6”; v_track_slow_playlist_zplayer_4808516.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_480851.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_7”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_480851_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_4808517 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_4808517”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_4808517){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1262268&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7”; v_track_slow_playlist_zplayer_4808517.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_480851.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_8”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_480851_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_4808518 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_4808518”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_4808518){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1262268&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8”; v_track_slow_playlist_zplayer_4808518.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_480851.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_9”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_480851_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_4808519 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_4808519”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_4808519){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1262268&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9”; v_track_slow_playlist_zplayer_4808519.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_480851.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_10”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_480851_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_48085110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_48085110”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_48085110){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1262268&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10”; v_track_slow_playlist_zplayer_48085110.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_480851.player.on(“timeupdate”, function () { if(v_load_recommend_boxzplayer_480851 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){ try{ var v_time_current = videozplayer_480851.player.currentTime(); if(v_time_current > 0){ if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){ // Begin 07-11-2018 trungcq XLCYCMHENG_33231_toi_uu_load_recommend_video_json if(typeof v_object_recomend_video != “undefined” && parseInt(v_object_recomend_video.length) > 0){ var v_total_page_recommend =0; v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(v_object_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend_video[0][“c_number_items”]))); // Tao HTML video recommend var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(v_object_recomend_video,”zplayer_480851″); // Gắn HTML vào chuỗi if(v_html_recomend !=””){ // Nếu tồn tại video highlight if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_480851”).length) { $(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_480851”).after(v_html_recomend); } else { if ($(“#zplayer_480851_container”).length) { $(“#zplayer_480851_container”).after(v_html_recomend); } } // Hiển thị dạng slide if ($(“#box_recommend_zplayer_480851”).length) { $(“#box_recommend_zplayer_480851”).show(1000); setTimeout(function(){ create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_480851”, “swpier_container_zplayer_480851″,”swiper_active_slide_zplayer_480851”, “pagination-zplayer_480851″,”wrapper_zplayer_480851”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_480851”, “prvVid_recommendzplayer_480851”, “nxtVid_recommendzplayer_480851”); $(“#box_recommend_zplayer_480851”).css(“height”, “”); }, 900); } } } // End 07-11-2018 trungcq XLCYCMHENG_33231_toi_uu_load_recommend_video_json v_load_recommend_boxzplayer_480851 = false; } } }catch(e){ console.log([“Errors”, e]); } } }); videozplayer_480851.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_waiting_zplayer_480851 = document.getElementById(“zplayer_480851_ga_media_slow_waiting”); if(v_slow_waiting_zplayer_480851){ //đổi ms về s v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking slow v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1262268&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load; v_slow_waiting_zplayer_480851.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “); }); videozplayer_480851.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_metadata_zplayer_480851 = document.getElementById(“zplayer_480851_ga_media_slow_metadata”); if(v_slow_metadata_zplayer_480851){ //đổi ms về s v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1262268&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata; v_slow_metadata_zplayer_480851.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “); }); videozplayer_480851.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){ //console.log(‘ON PREROLL START’); docGaPreroll_zplayer_480851 = document.getElementById(‘zplayer_480851_ga_preroll’); if(docGaPreroll_zplayer_480851){ docGaPreroll_zplayer_480851.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_preroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_480851.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){ //console.log(‘ON OVERLAY START’); docGaOverlay_zplayer_480851 = document.getElementById(‘zplayer_480851_ga_overlay’); if(docGaOverlay_zplayer_480851){ docGaOverlay_zplayer_480851.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_overlay_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_480851.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){ //console.log(‘ON POSTROLL START’); docGaPostroll_zplayer_480851 = document.getElementById(‘zplayer_480851_ga_overlay’); if(docGaPostroll_zplayer_480851){ docGaPostroll_zplayer_480851.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_postroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_480851.player.on(“onResume”, function (evt, data) { //console.log(“listener onResume: “); }); videozplayer_480851.player.on(“onStop”, function(name) { //console.log(“listener onStop: “); }); } videoAdsInitzplayer_480851 = true; } // Ga video load luôn được chạy var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_480851_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ‘‘; function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

Nguồn: Từ báo 24h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *