Hàm VLOOKUP trong Excel: Cách sử dụng từ đơn giản tới nâng cao

Hàm VLOOKUP trong Excel: Cách sử dụng từ đơn giản tới nâng cao

 • 4 Đánh giá

Vlookup là hàm tra cứu dữ liệu, giá trị cực hữu ích trong Microsoft Excel. Nếu bạn vẫn chưa chắc chắn rõ về nó, hãy cùng Download.vn tìm hiểu ý nghĩa sâu sắc và cách dùng hàm Vlookup trong Excel nhé!

Hàm VLookup trong Excel

Hàm Vlookup là hàm tìm kiếm giá trị để trả về giá trị khác trong một bảng tính có sẵn. Hàm Vlookup là một trong những hàm sử dụng nhiều trong Excel, áp dụng vào rất nhiều việc trong thực tiễn như tính toán tiền điện dựa trên số điện, đưa ra kết quả học tập dựa trên điểm trung bình, lấy dữ liệu nơi sinh, giới tính của nhân viên dựa vào tên hay mã nhân viên…

Hàm Vlookup

 • Cú pháp hàm Vlookup
 • Cách dùng hàm Vlookup trong Excel

  • 1. Cách tìm Vlookup tương đối
  • 2. Cách tìm Vlookup tuyệt đối
 • Cách dùng hàm Vlookup dạng nâng cao

  • Hàm Vlookup phối kết hợp Match
  • Hàm VlookUp phối kết hợp với hàm LEFT, RIGHT, MID
 • Lỗi #NA trong hàm Vlookup là gì? Cách sửa lỗi #NA

Mặc dù tính áp dụng rất cao nhưng nhiều người lại vẫn chưa nắm vững thực chất của hàm này ra sao? Cú pháp như nào? Cách sử dụng hàm này như nào? Vậy mời những bạn tìm hiểu thêm bài viết dưới đây của Download.vn để nắm vững hơn:

Cú pháp hàm Vlookup

Cú pháp:

=VLOOKUP(lookup_value,table_array, col_index_num, [range_lookup])

Giải thích nhanh: VLOOKUP(Giá trị bạn muốn tra cứu, dải ô mà bạn muốn tìm giá trị, số cột trong dải ô chứa giá trị trả về, Kết quả trả về khớp Chính xác hoặc Tương đối – được biểu thị là 0/FALSE hoặc 1/TRUE)

Giải thích từng giá trị:

 • Lookup_value: Giá trị dùng để tra cứu, dò tìm – đây nên là một dữ liệu không bị trùng lặp thì khả năng tìm kiếm mới chính xác. Chẳng hạn ô: Mã nhân viên, Mã học viên, Mã hàng hoá, Mã tài khoản, Mã tài sản…
 • Table_array: Bảng giá trị dò tìm hay dải ô chứa giá trị tra cứu, hãy nhớ giá trị tra cứu (Lookup_value) luôn phải nằm trong cột trước tiên của bảng này. Vùng dữ liệu tìm kiếm nên để ở dạng địa chỉ tuyệt đối (có dấu $ phía trước dòng và cột bằng phương pháp nhấn F4) để khi sao chép thì công thức vẫn chạy đúng nhé.
 • Col_index_num: Thứ tự của cột cần lấy dữ liệu trên bảng giá trị dò tìm. Đếm từ bên trái của vùng sang đến cột cần lấy dữ liệu xem là cột thứ mấy.
 • Range_lookup: Phạm vi tìm kiếm, bạn cũng hoàn toàn có thể để 1 hoặc True tương đương với trả về dữ liệu tương đối (áp dụng rất tuyệt trong việc trả về dữ liệu trong vòng từ bao nhiêu tới bao nhiêu nha), 0 hoặc False tương đương trả về dữ liệu tuyệt đối.

Cách dùng hàm Vlookup trong Excel

1. Cách tìm Vlookup tương đối

Dò tìm tương đối bằng hàm Vlookup là cách tìm ra dữ liệu một cách tương đối dựa vào sự không giống nhau giữa dữ liệu cột trước tiên của vùng tìm kiếm. Để dò tìm tương đối trả về kết quả đúng thì bảng dữ liệu gốc (đúng là bảng Table_array) của bạn bắt buộc phải sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ 1: Hãy xếp loại học lực cho học viên trong danh sách dưới đây, dựa vào bảng quy định xếp loại theo điểm:

Dữ liệu

Để xếp loại học lực cho danh sách học viên, bạn sử dụng công thức:

=VLOOKUP(C4,$CUSD11:$DUSD15,2,1)

Sau đó, nhấn Enter, rồi kéo xuống những ô còn sót lại những bạn sẽ được kết quả như hình dưới:

Kết quả trả về

2. Cách tìm Vlookup tuyệt đối

Ví dụ 2: Dựa vào bảng mã số nhân viên dưới đây, hãy điền thông tin về Trình độQuê quán của họ.

Dò tìm tuyệt đối

Để điền thông tin về Quê quán của nhân viên ô E23 sử dụng công thức sau:

=VLOOKUP(A23,$AUSD29:$CUSD34,2,0)

Và đây là kết quả sẽ thu được:

Dò tìm tuyệt đối bằng hàm Vlookup

Còn điền thông tin Trình độ cho ô F23, sử dụng công thức sau:

=VLOOKUP(A23,$AUSD29:$CUSD34,3,0)

Và đây sẽ là kết quả sẽ thu được:

Kết quả

Cách dùng hàm Vlookup dạng nâng cao

Ngoài cách sử dụng đơn giản như trên, bạn cũng hoàn toàn có thể tùy biến để có 1 hàm Vlookup linh động hơn đặc biệt trong những trường hợp có bảng dữ liệu dò tìm quá rộng và việc đếm cột trở thành… mệt mỏi.

Hàm Vlookup phối kết hợp Match

Hàm MATCH nhằm tìm giá trị được chỉ định trong phạm vi của ô, sau đó trả về vị trí tương đối của giá trị đó trong phạm vi này. Ví dụ, nếu phạm vi A1:A3 chứa giá trị 5, 10 và 15 thì công thức =MATCH(10,A1:A3,0) sẽ trả về số 2, vì 10 là giá trị thứ hai nằm trong phạm vi A1:A3. Cú pháp hàm Match như sau:

=MATCH(giá trị tìm kiếm, mảng tìm kiếm, [kiểu khớp])

Vậy thì áp dụng hàm Match này vào hàm Vlookup ở đoạn nào? Xin bật mí với bạn nó đúng là ở giá trị Col_index_num – cột cần lấy dữ liệu. Đưa nó vào một ví dụ cụ thể thì sẽ làm bạn dễ hình dung hơn nhé.

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu sau:

Cần lọc lấy dữ liệu theo tháng cho từng nhân viên ở bảng chính (cột tháng ở bảng chính hoàn toàn có thể thay đổi). Cụ thể bảng tính sẽ như sau:

Công thức dùng trong bài:

=VLOOKUP(A3; $AUSD14:$GUSD20; MATCH($BUSD2;$AUSD13:$GUSD13;0); 0)

Hàm Match sẽ giúp bạn đếm số thứ tự của cột cần lấy trong bảng dữ liệu dò tìm (bảng phụ) của hàm Vlookup. Do vậy nên chỉ việc thay dữ liệu Tháng ở ô B2, những bạn sẽ có dữ liệu chính xác của từng tháng tương ứng. Ví dụ dưới đây tôi thay dữ liệu cột tháng trong Bảng chính và kết quả là:

Hàm VlookUp phối kết hợp với hàm LEFT, RIGHT, MID

Cũng là một trong những hàm được sử dụng nhiều nhất, hàm Left/Right và Mid hoàn toàn có thể phối kết hợp với Vlookup và làm nên những “kỳ tích” trong việc tìm kiếm.

Ví dụ: Cho bảng sau, hãy điền dữ liệu còn trống dựa vào những bảng phụ phía dưới:

Vlookup kết hợp Left, Right, Mid

Dữ kiện đầu vào để điền dữ liệu được mô tả như sau: 2 ký tự đầu của mã Nhân viên mô tả cho vị trí công việc, ký tự chữ ở giữa mô tả giới tính, những ký tự ở cuối mô tả cho nơi nhân viên làm việc. Dựa vào đó ta sẽ điền được công thức tính từng cột như sau:

Vị trí CV =VLOOKUP(LEFT(C3;2);$BUSD22:$CUSD24;2;0)
Nơi làm việc =VLOOKUP(RIGHT(C3;LEN(C3)-5);$EUSD22:$FUSD23;2;0)
Giới tính =VLOOKUP(MID(C3;4;1);$EUSD27:$FUSD28;2;0)

Và đây là kết quả:

Vlookup kết hợp Left, Right, Mid

Lỗi #NA trong hàm Vlookup là gì? Cách sửa lỗi #NA

Lỗi #NA là viết tắt của từ Not Available Error có tức là không tìm thấy giá trị tương ứng. hoàn toàn có thể trong trường hợp này bạn đã sử dụng tìm kiếm tuyệt đối và dữ liệu cần tìm không tồn tại trong dải ô chứa giá trị tra cứu (Table_array).

Có nhiều nguyên do dẫn tới việc này là hoàn toàn có thể giá trị tra cứu (Lookup_value) ở bảng chính và bảng phụ (trong ví dụ trên) không giống nhau chỉ 1 khoảng trắng (dấu cách) thôi thì dữ liệu cũng không được tìm thấy, hoặc bạn lấy nhầm phần vùng Table_array khiến cho dữ liệu cần tìm kiếm (Lookup_value) không nằm ở cột trước tiên của bảng Table_array

Vậy thì tùy vào từng trường hợp cụ thể mà bạn phải fix lỗi #NA trong hàm Vlookup cho đúng, chỉ việc nhớ 1 điều duy nhất: dữ liệu cần tìm nên đúng tuyệt đối với cột trước tiên của bảng chứa giá trị tra cứu nếu dùng dò tìm tuyệt đối (Range_lookup = 0).

Lưu ý khác

 • Range_lookup kiểm soát giá trị cần khớp chính xác hoặc không. Mặc định là TRUE = được cho phép phối kết hợp không chính xác.
 • Thiết lập range_lookup sang FALSE cần một match chính xác và True để được cho phép match không chính xác.
 • Nếu range_lookup là TRUE (seting mặc định) một match không chính xác sẽ làm hàm VLOOKUP phối kết hợp với giá trị gần nhất trong bảng mà có giá trị nhỏ hơn.
 • Khi bỏ qua range_lookup, hàm VLOOKUP sẽ được cho phép sử dụng một match không chính xác nhưng nó vẫn sẽ dùng một exact match nếu có.
 • Nếu range_lookup là TRUE (seting mặc định), đảm bảo những giá trị tra cứu ở hàng trước tiên trong bảng được phân loại theo thứ tự tăng dần. Nếu không, VLOOKUP hoàn toàn có thể trả về giá trị sai hay không chính xác.
 • Nếu range_lookup là FALSE (cần exact match), bạn không cần phân loại những giá trị ở cột trước tiên của bảng.

Vậy là bạn đã biết cách sử dụng hàm Vlookup rồi. Trong quy trình sử dụng Excel bạn còn hoàn toàn có thể sử dụng hàm Index để trả về giá trị trong một mảng hay hàm Max, Min cho giá trị lớn nhất và nhỏ nhất.

Khi nắm vững cú pháp, cách dùng những hàm trong Excel, những bạn sẽ tự học Excel tác dụng, nhanh gọn hơn rất nhiều. Ngoài ra, còn rất nhiều hàm hữu ích khác, Download.vn sẽ lần lượt giới thiệu tới những bạn trong những bài viết sau.

Chúc những bạn triển khai thành công!

 • 2.393 lượt xem
Tìm thêm: Hàm Vlookup Học Excel Microsoft Excel những hàm trong Excel

Xem thêm bài viết khác

 • 🖼️

  Cách tạo danh sách xổ xuống hay drop list trong Excel

 • 🖼️

  Hàm IFS trong Excel: Cách dùng và những ví dụ cụ thể

 • 🖼️

  Hàm SUMIF, SUMIFS: Hàm tính tổng có điều kiện trong Excel

 • 🖼️

  Học Excel – Bài 33: sẻ chia workbook trong Microsoft Excel

 • 🖼️

  Học Excel – Bài 31: Cách sử dụng PivotTable để phân tích dữ liệu Excel

 • 🖼️

  Học Excel – Bài 32: Lọc dữ liệu trong PivotTable

 • 🖼️

  Học Excel – Bài 30: Dùng Field List để sắp xếp những trường trong PivotTable

 • 🖼️

  Học Excel – Bài 29: update dữ liệu trong biểu đồ hiện có

 • 🖼️

  Học Excel – Bài 27: Thêm hoặc xóa trục phụ trong biểu đồ Microsoft Excel

 • 🖼️

  Học Excel – Bài 26: Hiện/Ẩn dữ liệu trong biểu đồ

 • 🖼️

  Học Excel – Bài 25: Thêm hoặc xóa title trong biểu đồ

 • 🖼️

  Cách tìm dữ liệu trong Google Sheets bằng VLOOKUP

 • 🖼️

  Học Excel – Bài 21: Tạo, định dạng, phân loại và tính tổng dữ liệu trong bảng

 • 🖼️

  Học Excel – Bài 17: những hàm cơ bản trong Excel

 • 🖼️

  Học Excel – Bài 5: Hàng & cột trong Microsoft Excel

 • 🖼️

  Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel mà không cần database

 • 🖼️

  Hướng dẫn làm tròn số nguyên trong Excel

 • 🖼️

  Hướng dẫn tách số âm và số dương trong Microsoft Excel

 • 🖼️

  Tổng hợp những hàm Excel dùng trong ngân hàng

 • 🖼️

  Cách tìm kiếm bằng hình ảnh trên Google

Xem thêm Tin học Văn phòng

Chủ đề liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *