Hàm RAND và cách dùng hàm Rand trong Excel kèm ví dụ

Đã bao giờ bạn đặt ra câu hỏi về hàm RAND và hàm RANDOM trong Excel? Hai hàm này có thực sự là một hàm hay không? Bạn đã biết tới chức năng của hàm RAND bao giờ chưa? Công thức tính của hàm RAND như thế nào? 

             >>     Hàm PRODUCTvà cách dùng hàm PRODUCT trong Excel

             >>    Các Lỗi #value và cách sửa lỗi #value trong Excel nhanh nhất

             >>     Hàm ROUND và cách sử dụng hàm ROUND trong Excel

             >>     Hàm And và cách sử dụng hàm And trong Excel

Sau đây, mình sẽ giải thích kỹ hơn cho các bạn về hàm RAND (hay hàm RANDOM) nhé.

Chức năng của hàm RAND

Hàm RAND là hàm trả về kết quả của một số thực ngẫu nhiên. Tuy nhiên, số thực đó bắt buộc phải lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 1. Ngoài ra, hàm RAND cũng được sử dụng để lấy ngẫu nhiên một ký tự nào đó. Trong tiếng Anh, ngẫu nhiên được viết là RANDOM nên dẫn tới nhiều bạn có sự nhầm tưởng đây là hai hàm khác nhau. Nhưng thực tế hai hàm này là một các bạn nhé.

Công thức tính của hàm RAND

Cú pháp của hàm RAND rất đơn giản: 

– Trường hợp 1: Khi lấy ngẫu nhiên một số bất kỳ trong khoảng hai số bất kỳ không chứa tham số trong (), ta có cú pháp: RAND()

– Trường hợp 2: Khi lấy một số ngẫu nhiên ký tự bất kỳ  nhỏ hơn a nhưng lớn hơn 0, các bạn sử dụng cú pháp: RAND()*a

– Trường hợp 3: Khi lấy một số ngẫu nhiên ký tự bất kỳ lớn hơn hoặc bằng x và nhỏ hơn y, các bạn sử dụng cú pháp: =RAND()*(y-x)+x

Lưu ý: 

Trong dấu () không có bất kỳ ký tự nào khác. Tuy nhiên, sau mỗi lần cập nhật dữ liệu, RAND sẽ cho các kết quả khác nhau.

Ví dụ về cách sử dụng của hàm RAND

Ví dụ 1: Sử dụng hàm RAND

Lấy một số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 tới 100

Lấy một số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 300 tới 500

Cách làm:

– Lấy một số bất kỳ sử dụng cú pháp = RAND()

– Lấy một số bất kỳ nằm trong khoảng từ 300 tới 500: = RAND()*(500-300)+300

Mô tả cách sử dụng hàm RAND

Mô tả cách sử dụng hàm Rand

Hàm RAND kết hợp với các hàm nào?

Hàm RAND thường đi kèm với các hàm: INT, CHAR

Ví dụ: Sử dụng hàm RAND để lấy một ký tự trong bảng chữ cái tiếng Việt

Các bạn đã biết, bảng chữ cái tiếng Việt có 29 chữ cái nên các bạn phải lấy số nguyên ngẫu nhiên trong khoảng giữa từ 1 và 26.

Ta sử dụng cú pháp sau:

Dùng hàm INT trước hàm RAND : =INT(RAND()*29+1)

Ứng dụng của hàm RAND

Trong cuộc sống, hàm RAND thường được sử dụng vào các công việc sau:

– Dùng để lên một kế hoạch cụ thể

– Lấy một chữ cái bất kỳ trong văn bản theo bảng chữ cái tiếng Anh

Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn về cách sử dụng hàm RAND. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn nhiều hơn trong quá trình học. Chúc bạn thành công!

>> Trở thành cao thủ excel trong 10 giờ

 

Tags:
ExcelNguồn: Unica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *