Hàm indirect và cách dùng hàm indirect trong Excel

Dùng hàm indirect trong excel bạn đã biết chưa? Yêu cầu bạn áp dụng hàm indirect vào xử lý công việc cụ thể nào đó chắc bạn chưa thể làm ngay được, bạn cần làm gì để có thể hiểu nhanh hiểu cơ bản về hàm về cách sử dụng ứng dụng của hàm trong excel. Bạn chỉ cần xem nhanh bài viết hướng dẫn dưới đây, chỉ sau vài phút bạn có thể áp dụng ngay để xử lý công việc của bạn một cách hiệu quả.

             >>    Cách dùng hàm replace trong Excel

             >>    Hàm Forecast và cách sử dụng hàm Forecast trong Excel

             >>   Cách dùng chức năng Replace trong Word

Hàm Indirect 

Có thể đưa ra chức năng và định nghĩa về hàm một cách đơn giản cho bạn là hàm indirect hàm thực hiện công việc tham chiếu dữ liệu của một ô này thông qua một ô khác.

Để áp dụng hàm vào thực hiện công việc chúng ta cần sử dụng công thức hàm để thực hiện:

Cú pháp chung: =INDIRECT(ref_text, [a1])

Ref_text là một đối số bắt buộc, là một dạng tham chiếu đến mảng, chuỗi đã đặt tên.

a1 là đối số không bắt buộc là giá trị logic.

Ví dụ

1. Ví dụ cơ bản

Đến với ví dụ đơn giản dưới đây bạn có thể biết được cơ bản về cách thức hàm hoạt động như thế nào nhé. Trong hình ảnh dưới đây bạn thấy rằng khi muốn tham chiếu dữ liệu của ô A1 thông qua ô C1 tại ô D1 nhập công thức hàm indirect vào ngay sau đó hàm sẽ đưa về dữ liệu của ô A1

Cách dùng hàm Indirect trong Excel 1

Dùng hàm Indirect sử dụng cơ bản (1)

Hay với một cách công thức hàm khác nhưng vẫn ra kết quả khi vẫn tham chiếu tới giá trị ô A1:

Nhập số 1 cho ô C2 và tại ô D2 nhập công thức: =INDIRECT(“A”&C2)

Cách dùng hàm Indirect trong Excel 2

Dùng hàm Indirect sử dụng cơ bản (2)

Nhìn qua về đối số trên bạn có thể thấy là sự kết hợp của chữ A và số 1 tại ô C2 và tham chiếu tới ô D2 có giá trị là 12 của ô A1.

2. Ví dụ khác

Trong excel bạn không chỉ gặp những công việc có sử dụng nguyên chỉ hàm indirect mà thường sẽ áp dụng hàm indirect kết hợp với một số hàm khác như hàm tính tổng Sum.

Kết hợp 2 hàm bạn sẽ giải quyết được cho một công việc tính tổng nhanh chóng mà không cần phải chọn mảng dữ liệu cụ thể, bạn có thể thấy rõ qua ví dụ dưới đây:

Cách dùng hàm Indirect trong Excel 3

Dùng hàm Indirect kết hợp hàm Sum (1)

Trong ví dụ trên đây, có dữ liệu của 3 cột với từng mục khác nhau, để có thể tính tổng số mũ mà sử dụng việc kết hợp 2 hàm trên thì đầu tiên việc bạn làm đó là chọn vùng dữ liệu từ ô C2 đến C6 và đặt tên ở phần name box là Mũ:

Cách dùng hàm Indirect trong Excel 4

Dùng hàm Indirect kết hợp hàm Sum (2)

Và chỉ cần nhập công thức của kết hợp 2 hàm là: =SUM(INDIRECT(F1)) và ngay sau đó hàm sẽ tính tổng theo dạng tham chiếu. Và bạn thực hiện tương tự với 2 cột bên cạnh.

Vậy qua bài hướng dẫn và giới thiệu cơ bản về hàm bạn đã biết cách sử dụng hàm cho công việc của mình chưa? Chúc các bạn mọi ngày làm việc hiệu quả!

>> Microsoft Excel 2013 nâng cao

Tags:
Excel Hàm ExcelNguồn: Unica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *