Hàm Datevalue chuyển đổi ngày tháng sang dạng số

Sử dụng hàm Datevalue khi bạn phải xử lý công việc chuyển đổi ngày được lưu dưới dạng văn bản sang dạng ngày dưới dạng số sê – ri. Bởi các bạn cũng biết excel lưu trữ một ngày dưới dạng số sê – ri, nhưng nếu ngày được lưu trữ dưới dạng văn bản ngay cả khi định dạng là chính xác, bạn cũng không thể sử dụng loại tính đó trong bất kỳ loại tính toán nào. Vậy nên trong tình huống trên bạn nên dùng hàm datevalue để chuyển đổi văn bản đó thành một ngày thực tế. 

                   >>      Cách sử dụng hàm edate trong Excel
                   >>      Cách dùng hàm date trong excel để tính toán ngày tháng hiệu quả

                   >>      Cách sử dụng hàm consolidate để hợp nhất nhiều trang tính

Hàm Datevalue trong excel

Hàm datevalue được phân loại theo các hàm Date / Time. Trong khi thực hiện phân tích dữ liệu, chúng ta thường cần nhập tệp từ một nguồn khác, có thể ở định dạng tệp PDF, văn bản hoặc tệp csv. Hàm datevalue giúp chuyển đổi ngày được nhập từ các nguồn bên ngoài có định dạng văn bản sang định dạng ngày thích hợp được Excel nhận biết để phân tích thêm.

– Công thức hàm: DATEVALUE(date_text)

Trong đó date_text là tham số bắt buộc, là ngày tháng mà cần chuyển sang dạng số.

Note: sử dụng hệ thống ngày mặc định trong Microsoft Excel cho Windows, đối số date_text phải biểu thị một ngày trong khoảng thời gian giới hạn cố định trong excel. Hàm datevalue trả về #VALUE! giá trị lỗi nếu giá trị của đối số date_text  nằm ngoài phạm vi này. 

Cách sử dụng hàm datevalue trong excel

Trong ví dụ về sử dụng hàm datevalue đưa các ngày tháng sau về dạng số sê – ri:

Cách sử dụng hàm datevalue chuyển đổi ngày tháng trong excel 1

Hàm datevalue chuyển đổi ngày tháng. Hình 1

Nhập công thức cho ngày thứ nhất vào ô D3: DATEVALUE(“11/09/1999”)

Cách sử dụng hàm datevalue chuyển đổi ngày tháng trong excel 2

Hàm datevalue chuyển đổi ngày tháng. Hình 2

Và nhấp vào Enter cho ra kết quả sê – ri là:

Cách sử dụng hàm datevalue chuyển đổi ngày tháng trong excel 3

Hàm datevalue chuyển đổi ngày tháng. Hình 3

Tương tự cho ngày tiếp theo:

Cách sử dụng hàm datevalue chuyển đổi ngày tháng trong excel 4

Hàm datevalue chuyển đổi ngày tháng. Hình 4

Trường hợp ngày tháng năm được nhập vào các ô khác nhau thì không sử dụng công thức như 2 cái đầu, để hiển thị số sê – ri ở D5 nhập công thức: =DATEVALUE(A5&”/”&B5&”/”&C5)

Cách sử dụng hàm datevalue chuyển đổi ngày tháng trong excel 5

Hàm datevalue chuyển đổi ngày tháng. Hình 5

Tương tự với các ngày tháng năm sau, sao chép công thức và cho ra kết quả ở dạng số sê – ri:

Cách sử dụng hàm datevalue chuyển đổi ngày tháng trong excel 6

Hàm datevalue chuyển đổi ngày tháng. Hình 6

Một số những lưu ý:

– Excel lưu trữ ngày tháng dưới dạng số sê – ri liên tiếp để có thể sử dụng chúng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 1 tháng 1 năm 1900 là số sê – ri 1 và ngày 1 tháng 1 năm 2008 là số sê-ri 39448 vì nó là 39.447 ngày sau ngày 1 tháng 1 năm 1900.

– Hầu hết các chức năng tự động chuyển đổi giá trị ngày thành số sê – ri.

Cảm ơn các bạn đặt dành thời gian cho bài hướng dẫn dùng hàm datevalue trong excel để chuyển đổi ngày tháng dạng văn bản sang dạng số sê – ri.

Để làm chủ excel hãy tham gia khóa học excel cùng UNICA. Khóa học Trở thành cao thủ Excel trong 10 giờ sẽ hướng dẫn cho các bạn để bạn sử dụng thành thạo về các công thức chức năng của excel, được học Excel từ cơ bản đến nâng cao yên tâm về giá cả đảm bảo về chất lượng.

Unica chúng tôi đặt chất lượng là hàng đầu.

Tags:
ExcelNguồn: Unica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *