Hàm DATE trong Excel

Hàm DATE trong Excel

 • 1 Đánh giá

Hàm DATE trong Microsoft Excel tạo ra một ngày hợp lệ từ năm, tháng và ngày. Hàm DATE hữu ích khi bạn muốn tập hợp những ngày cần thay đổi linh động theo giá trị khác trong một bảng tính Excel.

Cách sử dụng hàm DATE trong Excel

Microsoft Excel Microsoft Excel cho Android Microsoft Excel cho iOS Microsoft Excel trực tuyến

Mọi điều bạn nên biết về hàm DATE trong Excel

Mục đích: Tạo ngày tháng theo năm, tháng và ngày.

Giá trị trả về: Một ngày tháng hợp lệ trong Excel.

Cú pháp: =DATE (year, month, day).

Trong số đó:

 • Year – Số năm.
 • Month – Số tháng.
 • Day – Số ngày.

Lưu ý khi sử dụng hàm DATE trong Excel

Hàm DATE tạo một ngày hợp lệ trong Excel bằng phương pháp dùng từng số năm, tháng và ngày. Ví dụ, bạn cũng hoàn toàn có thể dùng hàm DATE để tạo ngày 1/1/1999 và 1/6/2010 như sau:

=DATE(1999,1,1) // Jan 1, 1999
 =DATE(2010,6,1) // Jun 1, 2010

Bạn nên dùng hàm DATE trong Excel khi muốn ngày thay đổi tự động theo giá trị khác. Ví dụ, với 2018 trong ô A1:

=DATE(A1,4,15) // Apr 15, 2018

Nếu A1 đổi sang 2019, hàm DATE sẽ trả về ngày 15/4/2019.

Hàm DATE đặc biệt hữu dụng khi nhập ngày tháng vào những hàm Excel khác như SUMIFS hoặc COUNTIFS. Vì bạn cũng hoàn toàn có thể dễ dàng tập hợp ngày tháng bằng những giá trị năm, tháng và ngày từ ô tham chiếu hoặc kết quả công thức liên quan. Ví dụ, để đếm ngày lớn hơn 1/1/2019 trong một bảng tính nơi A1, B1 và C1 chứa năm, tháng và giá trị ngày tương ứng, bạn cũng hoàn toàn có thể dùng một công thức như sau:

=COUNTIF(range,">"&DATE(A1,B1,C1))

Kết quả của COUNTIF sẽ update khi A1, B1 hoặc C1 thay đổi.

Lưu ý: Hàm DATE thực sự trả về số seri và không phải ngày được định dạng. Trong hệ thống DATE của Excel, ngày tháng là những số theo chuỗi. Ví dụ: January 1, 1900 là số 1 và ngày sau đó là số lớn hơn. Để hiện giá trị ngày dưới dạng hoàn toàn có thể đọc, áp dụng một định dạng số bạn muốn.

Lưu ý:

 • Ngày tháng trên Excel bắt đầu từ năm 1900. Nếu year nằm giữa 0 và 1990, Excel sẽ thêm 1900 vào năm đó.
 • Month hoàn toàn có thể lớn hơn 12 và nhỏ hơn 0. Nếu month lớn hơn 12, Excel sẽ thêm month vào tháng trước tiên của năm được chọn. Nếu month thấp hơn hoặc bằng 0, Excel sẽ trừ đi giá trị tuyệt đối của tháng cộng thêm một (ABS(month) + 1) từ tháng trước tiên của năm được cung ứng.
 • những giá trị ngày hoàn toàn có thể âm hoặc dương. Nếu day lớn hơn những ngày trong tháng được đưa ra, Excel sẽ thêm day vào trong ngày trước tiên của tháng đó. Nếu day nhỏ hơn hoặc bằng 0, Excel sẽ trừ giá trị ngày tuyệt đối, cộng thêm một (ABS(day) + 1) từ ngày trước tiên của tháng được chỉ định.
 • 5 lượt xem
Tìm thêm: hàm DATE Microsoft Excel Hàm Excel

Xem thêm bài viết khác

 • 🖼️

  Hàm IFERROR trong Excel là gì? Công thức và cách dùng

 • 🖼️

  Hàm Weekday: Cách chuyển ngày sang thứ trong Excel

 • 🖼️

  những hàm cơ bản trong Excel

 • 🖼️

  Đọc số thành chữ bằng hàm Excel

 • 🖼️

  Học Excel – Bài 20: Đặt tên cho ô/vùng dữ liệu trên Excel và cách sử dụng

Xem thêm Thủ thuật Excel, Sheet

Chủ đề liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *