Dùng hàm Averageif tính trung bình có điều kiện trong Excel

Nếu như người dùng excel biết đến hàm average với công dụng đó là tính trung bình của một loạt các giá trị các số. Nhưng nếu gặp phải công việc thực hiện tìm giá trị trung bình cộng của các giá trị theo tiêu chí điều kiện cho trước thì nếu chỉ áp dụng riêng có hàm average thì không thể thực hiện được bài toán, vậy nên hàm averageif được xây dựng lên với mục đích  làm việc nâng cao hơn những gì hàm average không thể thực hiện được. 

             >>     Hàm RIGHT và Cách sử dụng hàm RIGHT trong Excel

             >>     Hàm Average và cách tính trung bình trong Excel bằng hàm Average

             >>     Hàm ROUND và cách sử dụng hàm ROUND trong Excel

             >>     Hàm OR và cách dùng hàm OR trong Excel

Hàm Averageif

Cách sử dụng hàm averageif trong excel

Hàm averageif là một hàm tích hợp trong Excel được phân loại là Hàm thống kê. Nó có thể được sử dụng như một hàm bảng tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính, hàm averageif có thể được nhập như một phần của công thức trong một ô của trang tính. Hàm trả về mức trung bình (trung bình số học) của tất cả các số trong một phạm vi ô, dựa trên một tiêu chí nhất định.

Công thức hàm:
=AVERAGEIF(range, criteria, [average_range])

– Range: một mảng các giá trị (hoặc phạm vi ô chứa giá trị) sẽ được kiểm tra theo các tiêu chí được cung cấp.

– Criteria: điều kiện được kiểm tra đối với từng giá trị trong phạm vi được cung cấp.

– [Average_range]: một mảng tùy chọn của các giá trị số (hoặc các ô chứa số) được tính trung bình, nếu giá trị tương ứng trong phạm vi thỏa mãn các tiêu chí được cung cấp.

Nếu đối số [Average_range] bị bỏ qua, trung bình được tính cho các giá trị trong phạm vi được cung cấp ban đầu.

Cách sử dụng hàm Averageif


Ví dụ 1

Áp dụng công thức của hàm averageif để tính trung bình tiền lương của những người có mức lương được trên 6000000 đồng ở bảng thống kê dưới đây:

Cách sử dụng hàm averageif trong excel 1

Cách sử dụng hàm averageif trong excel. Hình 1


Chỉ cần chọn 1 ô để hiển thị kết quả tính trung bình và nhập công thức:

Cách sử dụng hàm averageif trong excel 2

Cách sử dụng hàm averageif trong excel. Hình 2

Kết quả hiện lên trên ô tính là 9683333,333 là tiền lương trung bình của tất cả những người có mức lương trên 6000000 đồng.

Ví dụ 2

Cũng bảng tính trên tính trung bình tổng số tiền lương của những người có mức lương trên 20000000 đồng.

Nhập công thức để vào ô muốn hiện kết quả nhập công thức hàm:

Cách sử dụng hàm averageif trong excel 3

Cách sử dụng hàm averageif trong excel. Hình 3

Kết quả không đưa ra bất kỳ một con số cụ thể mà đưa ra ký hiệu trên, bởi vì hàm averageif không nhìn nhận được giá trị nào lớn hơn 20000000.

Ví dụ 3

Để thực hiện tăng các điều kiện cho việc tính trung bình, thực hiện ví dụ trên với điều kiện, tìm trung bình tiền lương của các nhân viên nữ:

Cách sử dụng hàm averageif trong excel 4

Cách sử dụng hàm averageif trong excel. Hình 4

Chèn công thức trên ví dụ 3 vào và kết quả tính ra được 6740000 là mức tiền lương trung bình của những người có giới tính là nữ.

Những chú ý khi sử dụng hàm averageif với một số lỗi thường gặp:

# DIV / 0!: xảy ra nếu một trong hai:

– Không có giá trị nào trong mảng phạm vi được cung cấp thỏa mãn các tiêu chí được cung cấp ;

– Các giá trị được tính trung bình đều không phải là số.
#GIÁ TRỊ!: xảy ra nếu đối số tiêu chí là một chuỗi văn bản có độ dài lớn hơn 255 ký tự.

Trên đây là hướng dẫn và ví dụ đơn giản nhất về hàm averageif trong excel, có thể dựa vào những hướng dẫn cơ bản nhất đó để phát triển về các cách tính theo các điều kiện khác nhau nữa. Mong rằng bài học sẽ đem lại những điều bổ ích nhất cho các bạn. 

Chúc các bạn thành công!

>> Microsoft Excel 2013 nâng cao

Tags:
Excel Hàm ExcelNguồn: Unica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *