Don't buy Bose and Sonos, lifestyle audio crap!Nếu bạn nghiêm túc về sự việc tái tạo âm thanh / âm thanh, thì hãy tránh xa những sản phẩm được gọi là phong thái sống.
Hai thương hiệu thống trị là Bose và Sonos. (CẢ HAI LÀ CRAP!)

Tham gia nhóm facebook của chúng tôi tại đây:

Xem website của chúng tôi tại đây: www.rossiaudio.com
Từ khóa: denon Trang chủ 350, denon Trang chủ 350, denon Trang chủ 350

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *