Direct Shear Test Lab Report Conclusion Direct shear test – Wikipedia

Jy soek oor Direct Shear Test Lab Report Conclusion, vandag sal ons artikel met jou deel oor Direct Shear Test Lab Report Conclusion is saamgestel en geredigeer deur ons span uit baie bronne op die internet. Hoop hierdie artikel oor die onderwerp Direct Shear Test Lab Report Conclusion is nuttig vir jou.

Van Wikipedia, die vrye ensiklopedie Spring na navigasie Spring na soek ‘n Direkte skuiftoets is ‘n laboratorium- of veldtoets wat deur geotegniese ingenieurs gebruik word om die skuifsterkte-eienskappe van grond te meet[1][2] of rots[2] materiaal, of van diskontinuïteite in grond of rotsmassas.[2][3]

Die Amerikaanse en VK-standaarde wat definieer hoe die toets uitgevoer moet word, is onderskeidelik ASTM D 3080, AASHTO T236 en BS 1377-7:1990. Vir rots is die toets oor die algemeen beperk tot rots met (baie) lae skuifsterkte. Die toets is egter standaardpraktyk om die skuifsterkte-eienskappe van diskontinuïteite in rots vas te stel. Die toets word op drie of vier monsters van ‘n relatief onversteurde grondmonster uitgevoer. ‘n Monster word in ‘n skeerkas geplaas wat twee gestapelde ringe het om die monster te hou; die kontak tussen die twee ringe is op ongeveer die middelhoogte van die monster. ‘n Beperkende spanning word vertikaal op die monster toegepas, en die boonste ring word lateraal getrek totdat die monster misluk, of deur ‘n gespesifiseerde vervorming. Die las wat toegepas word en die vervorming wat geïnduseer word, word met gereelde intervalle aangeteken om ‘n spanning-rek-kromme vir elke beperkende spanning te bepaal. Verskeie monsters word getoets by verskillende beperkende spannings om die skuifsterkteparameters, die grondkohesie (c) en die hoek van interne wrywing, algemeen bekend as wrywingshoek (ϕ displaystyle phi ) te bepaal. Die resultate van die toetse op elke monster word op ‘n grafiek geteken met die piek (of residuele) spanning op die y-as en die beperkende spanning op die x-as. Die y-afsnit van die kromme wat by die toetsresultate pas, is die kohesie, en die helling van die lyn of kromme is die wrywingshoek. Direkte skuiftoetse kan onder verskeie toestande uitgevoer word. Die monster is gewoonlik versadig voordat die toets uitgevoer word, maar kan teen die in-situ voginhoud uitgevoer word. Die vervormingstempo kan gevarieer word om ‘n toets van ongedreineerde of gedreineerde toestande te skep, afhangende van of die spanning stadig genoeg toegedien word vir water in die monster om die opbou van porie-waterdruk te voorkom. ‘n Direkte skuiftoetsmasjien word benodig om die toets uit te voer. Die toets met behulp van die direkte skuifmasjien bepaal die gekonsolideerde gedreineerde skuifsterkte van ‘n grondmateriaal in direkte skuif.[4]
Die voordele van die direkte skuiftoets [5] bo ander skuiftoetse is die eenvoud van opstelling en toerusting wat gebruik word, en die vermoë om onder verskillende versadigings-, dreinerings- en konsolidasietoestande te toets. Hierdie voordele moet opgeweeg word teen die moeilikheid om porie-waterdruk te meet wanneer dit in ongedreineerde toestande getoets word, en moontlike vals hoë resultate as gevolg van die dwing van die mislukkingsvlak om op ‘n spesifieke plek te voorkom. Die toetstoerusting en prosedures verskil effens vir toets op diskontinuïteite.[6]

Sien ook[edit]
Geotegniese ondersoek Skuifsterkte (diskontinuïteit) Kanteltoets (geotegniese ingenieurswese) Drieassige skuiftoets Verwysings[edit]
.mw-parser-output .reflistfont-size:90%;margin-bottom:0.5em;list-style-type:decimal.mw-parser-output .reflist .referencesfont-size:100%;marge -bottom:0;list-style-type:herit.mw-parser-output .reflist-columns-2column-width:30em.mw-parser-output .reflist-columns-3column-width:25em .mw-parser-output .reflist-kolommemargin-top:0.3em.mw-parser-output .reflist-kolomme olmargin-top:0.mw-parser-output .reflist-kolomme libladsy -breek-binne:vermy;breek-binne:vermy-kolom.mw-parser-output .reflist-upper-alphalist-style-type:upper-alpha.mw-parser-output .reflist-upper-roman list-style-type:upper-roman.mw-parser-output .reflist-lower-alphalist-style-type:lower-alpha.mw-parser-output .reflist-lower-greeklist-styl -type:lower-greek.mw-parser-output .reflist-lower-romanlist-style-type:lower-roman ^ .mw-parser-output cite.citationfont-style:herit;word-wrap :break-word.mw-parser-output .citation qaanhalings:”””””””‘””‘”.mw-parser-output .citation:targetagtergrondkleur:rgba(0 ,127,255,0.133).mw-parser-output .id-lock-free a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free abackground:linear-gradient(transparent,transparent),url(” //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Lock-green.svg”)right 0.1em center/9px no-repeat.mw-parser-output .id-lock-limited a,.mw- parser-output .id-lock-registration a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration abackground:linear-gradient(transparent ,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg”)regs 0.1em center/9px no-repeat.mw-parser-output .id-lock-subscription a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription abackground:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ a/aa/Lock-red-alt-2.svg”)right 0.1em center/9px no-repeat.mw-parser-output .cs1-ws-icon abackground:linear-gradient(transparent,transparent), url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Wikisource-logo.svg”)regs 0. 1em center/12px no-repeat.mw-parser-output .cs1-codecolor:herit;background:herit;border:none;padding:herit.mw-parser-output .cs1-hidden-errordisplay: none;color:#d33.mw-parser-output .cs1-visible-errorcolor:#d33.mw-parser-output .cs1-maintdisplay:none;color:#3a3;marge-left:0.3 em.mw-parser-output .cs1-formatfont-size:95%.mw-parser-output .cs1-kern-leftpadding-left:0.2em.mw-parser-output .cs1-kern -rightpadding-right:0.2em.mw-parser-output .citation .mw-selflinkfont-weight:inheritBardet, J.-P. (1997). Eksperimentele Grondmeganika. Prentice-saal. ISBN 978-0-13-374935-9. ^ abc Price, DG (2009). De Freitas, MH (red.). Ingenieursgeologie: Beginsels en Praktyk. Springer. bl. 450. ISBN 978-3-540-29249-4. ^ ISRM (2007). Ulusay, R.; Hudson, JA (reds.). Die Blou Boek – Die volledige ISRM-voorgestelde metodes vir rotskarakterisering, -toetsing en -monitering: 1974-2006. Ankara: ISRM & ISRM Turkse Nasionale Groep. bl. 628. ISBN 978-975-93675-4-1. ^ “Direkte skuiftoetsmasjien”. www.cooper.co.uk. Cooper Navorsingstegnologie. Onttrek 8 September 2014. ^ “Direkte skuiftoets; om skuifsterkte van grond te bepaal. – CivilPie”. CivilPie. 2018-05-31. Onttrek 2018-06-06. ^ Hencher, SR; Richards, LR (1989). “Laboratorium direkte skuiftoetsing van rotsdiskontinuïteite”. Grondingenieurswese. 22 (2): 24–31. .mw-parser-output .navboxbox-sizing:border-box;border:1px solid #a2a9b1;width:100%;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px; margin:1em outo 0.mw-parser-output .navbox .navboxmargin-top:0.mw-parser-output .navbox+.navbox,.mw-parser-output .navbox+.navbox-styles+.navboxmargin -top:-1px.mw-parser-output .navbox-inner,.mw-parser-output .navbox-subgroupwidth:100%.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelowpadding:0.25em 1em;line-height:1.5em;text-align:center.mw-parser-output .navbox-groupwhite-space: nowrap;text-align:right.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroupbackground-color:#fdfdfd.mw-parser-output .navbox-listline-height: 1.5em;border-color:#fdfdfd.mw-parser-output .navbox-list-with-grouptext-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid.mw- ontleder-uitvoer tr+tr>.navbox-bo-bo,.mw-parser-uitvoer tr+tr>.navbox-groep,.mw-parser-uitvoer tr+tr>.navbox-image,.mw-parser-outpu t tr+tr>.navbox-listborder-top:2px solid #fdfdfd.mw-parser-output .navbox-titlebackground-color:#ccf.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw -parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-titleagtergrond-kleur:#ddf.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-group,.mw-parser -uitvoer .navbox-subgroep .navbox-abovebelowagtergrondkleur:#e6e6ff.mw-parser-output .navbox-evenagtergrondkleur:#f7f7f7.mw-parser-uitvoer .navbox-oddagtergrondkleur :transparent.mw-parser-uitvoer .navbox .hlist td dl,.mw-parser-output .navbox .hlist td ol,.mw-parser-output .navbox .hlist td ul,.mw-parser-output .navbox td.hlist dl,.mw-parser-output .navbox td.hlist ol,.mw-parser-output .navbox td.hlist ulpadding:0.125em 0.mw-parser-output .navbox .navbardisplay: block;font-size:100%.mw-parser-output .navbox-title .navbarfloat:left;text-align:left;margin-right:0.5em.mw-parser-output .navbardisplay: inline;font-size:88%;font-weight:normal.mw-parser-output .navbar-collapsefloat: left;text-align:left.mw-parser-output .navbar-boxtextword-spacing:0.mw-parser-output .navbar uldisplay:inline-block;white-space:nowrap;line-height :inherit.mw-parser-output .navbar-hakies::beforemargin-right:-0.125em;content:”[ “.mw-parser-output .navbar-brackets::aftermargin-left:-0.125em;content:” ]”.mw-parser-output .navbar liword-spacing:-0.125em.mw-parser-output .navbar a>span,.mw-parser-output .navbar a>abbrtext-decoration:herit .mw-parser-output .navbar-mini abbrfont-variant:small-caps;border-bottom:none;text-decoration:none;cursor:herit.mw-parser-output .navbar-ct-fullfont -grootte:114%;marge:0 7em.mw-parser-output .navbar-ct-minifont-size:114%;margin:0 4emvteGeotegniese ingenieurswese Buitelandse geotegniese ingenieurswese Ondersoek en instrumentasieveld (in situ).mw-parser- uitvoer .div-colmargin-top:0.3em;column-width:30em.mw-parser-output .div-col-smallfont-size:90%.mw-parser-output .div-col- reëlskolom-reël:1px solied #aaa.mw-parser-output .div-col dl,.mw-parser-output .div-col ol,.mw-parser-output .div-col ulmargin-top :0.mw-parser-output .div-col li,.mw-parser-output .div-col ddpage-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column Kernboor Kegelpenetrasietoets Geo- elektriese klinkende Permeabiliteitstoets Beladingstoets Staties Dinamies Statnamiese Poriedruk gemeet urement Piezometer Put Ram peiling Rotsbeheer boor Rotasie-druk klanking Draaigewig peiling Monsterreeks Skroefplaattoets Vervormingsmonitering Hellingsmeter Nedersettingsopnames Skervingertoets Eenvoudige klank Standaard penetrasietoets Totale peiling Proefput Sigbare grondgesteente Kerndensometertoets Eksplorasiegeofisika Kruisgat soniese logtoetsing Hoopintegriteit Golfvergelykingsanalise Laboratoriumtoetsing Grondklassifikasie Atterberg-grense Kalifornië draverhouding Direkte skuiftoets Hidrometer Proctor verdigtingstoets R-waarde Sifanalise Drieassige skuiftoets Oedometertoets Hidrouliese geleidingsvermoëtoetse Waterinhoudtoetse Grondtipes Klei Silt Sand Gruis Veen Leem Loess Eienskappe Hidrouliese geleidingsvermoë Bulk Waterinhoud digtheid Tiksotropie Reynolds se dilatansie Rushoek Wrywingshoek Kohesie Porositeit Permeabiliteit Spesifieke berging Skuifsterkte Sensitiwiteit Strukture (Interaksie) Natuurlike kenmerke Topografie Plantegroei Terrein Bogrond Watertafel Bed rots Ondergrond Ondergrond Grondwerke Steunstrukture Keermure Gabion Grondvriesing Meganies gestabiliseerde aarde Drukvoeging Mismuur Grondspyker Terugbinding Grondontwikkeling Uitgrawingsloot Uitgrawingsloot wal Sny Causeway Terrasiëring Sny-en-bedek Sny en opvul Vul vuil Gradering Grondherwinning Spoorbedding Erosie klei-aggregaat Gebreekte klip Geosintetika Geotekstiel Geomembraan Geosintetiese kleivoering Sellulêre opsluiting Infiltrasie Grondslae Vlak Diep Meganika Kragte Effektiewe spanning Porie waterdruk Laterale aarddruk Oorlasdruk Voorkonsolidasiedruk Verskynsels/probleme Permaryp Ryp ophowing Aardversterking Konsolidasie ontleding Ha Stigiese Reaksie analise Aardsekwaismasie Reaksie analise Glykriterium Plaatstabilisering Dravermoë * Spanningsverspreiding in grond Numeriese analise sagteware SEEP2D STABL SVFlux SVSlope UTEXAS Plaxis Verwante velde Geologie G eochemie Petrologie Aardbewing-ingenieurswese Geomorfologie Grondkunde Hidrologie Hidrogeologie Biogeografie Aardmateriale Argeologie Landbouwetenskap Agrologie Onttrek van “https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Direct_shear_test&oldid=1106741491” skuifsterktetoetse: Grond.

Video oor Direct Shear Test Lab Report Conclusion

Vraag oor Direct Shear Test Lab Report Conclusion

As jy enige vrae het oor Direct Shear Test Lab Report Conclusion, laat weet ons asseblief, al jou vrae of voorstelle sal ons help om in die volgende artikels te verbeter!

Die artikel Direct Shear Test Lab Report Conclusion is deur my en my span saamgestel uit baie bronne. As jy die artikel Direct Shear Test Lab Report Conclusion nuttig vind vir jou, ondersteun asseblief die span Like of Share!

Beoordeel artikels Direct Shear Test Lab Report Conclusion

Koers: 4-5 sterre
Graderings: 10 96
Kyke: 31343220

Soek sleutelwoorde Direct Shear Test Lab Report Conclusion

Direct Shear Test Lab Report Conclusion
manier Direct Shear Test Lab Report Conclusion
tutoriaal Direct Shear Test Lab Report Conclusion
Direct Shear Test Lab Report Conclusion gratis

Có thể bạn quan tâm  Diary Of A Wimpy Kid The Third Wheel Book Review Diary of a Wimpy Kid: The Third Wheel - Wikipedia

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2022 DAOTAOLADIGI - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress