Dịch vụ SEO tổng thể

SEO tổng thể là việc làm SEO website lên TOP Google với cùng 1 trọng lượng từ khóa lớn, làm toàn bộ website (SEO toàn trang) trở thành thân thiện với cỗ máy tìm kiếm và lên TOP cả trang chủ, danh mục, trang con cũng như bài viết.

trong những lúc SEO từ khóa chỉ nhằm vào một vài từ khóa ngắn thì SEO tổng thể nhằm đến cả từ khóa ngắn, từ khóa trung bình và từ khóa dài.

Nói một cách đơn giản SEO tổng thể gồm có SEO 10 từ khóa ngắn +50 từ khóa trung bình +200 từ khóa dài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *