Dịch vụ SEO tổng thể – SEO4SALES

SEO4SALES là dịch vụ seo triệu tập vào doanh thu của người tiêu dùng. Phân tích chiến lược lược Sale cụ thể của người tiêu dùng

Tính kết quả luôn được  đặt lên tiêu chuẩn hàng đầu. toàn bộ những chiến lược Marketing đều được phân tích dựa trên chiến lược Sale của người tiêu dùng. Mục tiêu của SEO4SALES là tiếp cận đối tượng chính xác nhất của người tiêu dùng.
Tính kinh tế mà đem lại đó là cách tính chi phí trên mỗi hợp đồng và cam kết. SEO4SALES luôn có chính sách hoàn tiền với những mức không giống nhau trong từng dự án công trình nếu không hoàn thành 100% chỉ tiêu. Phương thức tính chi phí đa dạng như: tính phí theo tháng(theo cam kết KPI), tính phí theo KPI tổng(trong tầm thời gian cam kết), tính phí theo hạng mục công việc(số lượng từ khóa, vị trí top, lược traffic…)
Những giải pháp mà SEO4SALES đưa ra luôn dựa trên nền tảng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp. Dựa theo kế hoạch Sale thời gian ngắn và dài hạn của doanh nghiệp mà SEO4SALES định hướng kế hoạch phát triển kênh digital sao cho thích hợp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *