Cách sử dụng hàm Offset trong Excel hiệu quả qua các ví dụ cụ thể

Trong excel có rất nhiều hàm, nhưng bạn chỉ làm được một vài hàm đơn giản. Với hàm OFFSET cũng vậy, bạn đã  rõ cách dùng của hàm này cụ thể như thế nào chưa?

Bài viết này sẽ giúp giải quyết có các bạn 5 vấn đề về sử dụng hàm OFFSET hiệu quả:

Bạn biết gì về hàm OFFSET? 

Hàm OFFSET trong excel trả về một ô hoặc phạm vi ô là số lượng hàng và cột được chỉ định từ một ô hoặc một phạm vi ô

Cú pháp của hàm OFFSET?

=OFFSET (tham chiếu, hàng, cols, chiều cao, chiều rộng )

Trong đó: 

+ Tham chiếu: là khu vực mà bạn muốn tham chiếu đến phần nào đó

+ Hàng: có thể là tích cực hoặc tiêu cực.

+ Cols: Số lượng cột, ở bên trái hoặc bên phải, mà bạn muốn ô trên bên trái của tham chiếu được trả về để tham chiếu. Ví dụ, sử dụng cols bằng 2 chỉ định rằng ô trên bên trái của tham chiếu được trả về sẽ là hai cột ở bên phải của ô tham chiếu trên cùng bên trái . Cols có thể là tích cực hoặc tiêu cực.

+ Chiều cao: tùy chọn, theo số lượng hàng, mà bạn muốn tham chiếu được trả về. Chiều cao phải là một số dương. Nếu chiều cao bị bỏ qua, tham chiếu được trả về sẽ có cùng chiều cao với tham chiếu .

+ Chiều rộng: tùy chọn, theo số lượng cột, mà bạn muốn tham chiếu được trả về. Chiều rộng phải là một số dương. Nếu chiều rộng bị bỏ qua, tham chiếu được trả về sẽ có cùng chiều rộng với tham chiếu .

Ví dụ về cách dùng hàm OFFSET

Trong ô B8 trả về giá trị của ô E6 thông qua ô tham chiếu cơ sở B5.

Tại ô B8 các bạn nhập công thức:OFFSET(B5,1,3,1,1)

Mô tả cách sử dụng hàm offset trong Excel. Hình 1

Ví dụ về cách sử dụng hàm offset. Hình 1

Ví dụ 2: Hàm OFFSET bên dưới trả về ô có 3 hàng bên dưới và 2 cột bên phải ô A2. Hàm OFFSET trả về một ô vì cả chiều cao và chiều rộng đều được đặt thành 1.

 Ta được kết quả như hình dưới:

Mô tả cách sử dụng hàm offset trong Excel. Hình 2

Ví dụ về cách sử dụng hàm offset trong excel. Hình 2

Hàm OFFSET thường kết hợp với hàm nào?

Nhìn phần ký thuyết bên trên thì rất nhiều bạn còn chưa hiểu và thắc mắc tại sao. Tuy nhiên, tôi sẽ minh họa ví dụ kỹ hơn phía dưới cho các bạn:

+ Hàm OFFSET kết hợp với hàm SUM

Ví dụ: Tính tổng lương và thưởng của nhân viên Nguyễn Văn B bắt đầu từ ô B6 (lương của nhân viên đầu tiên).

Áp dụng hàm: =SUM(OFFSET(B6,3,0,1,2) các bạn sẽ được kết quả như sau:

Mô tả cách sử dụng hàm offset. Hình 3

Ví dụ về cách sử dụng hàm offset trong excel. Hình 3

Ngoài ra, hàm OFFSET có thể kết hợp với nhiều hàm khác để tính toán và xử lý dữ liệu trong excel. Hàm sẽ giúp ích các bạn rất nhiều nếu các bạn biết áp dụng và kết hợp hàm một cách hiệu quả. Ngoài ra, để hoàn thiện kĩ năng Excel của bản thân, bạn có thể nhanh tay đăng kí Trở thành cao thủ hàm Excel trong 10 giờ trên UNICA để nhận được nhiều ưu đãi.

Chúc các bạn thành công!

>> Hàm And và cách sử dụng hàm And trong Excel

>> Cách kết hợp hàm index và match trong Excel

>> Sử dụng hàm SUMPRODUCT tính tổng nhiều điều kiện hiệu quả trong Excel

>> Cách dùng hàm so sánh chuỗi trong excel kèm ví dụ minh họa

Tags:
ExcelNguồn: Unica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *