Các hàm xác định ngày tháng trong Excel

Làm việc với bảng tính excel không chỉ riêng có các công việc toán thường thấy, excel còn cung cấp các hàm liên quan đến ngày tháng năm để phục vụ cho đa dạng các công việc khác nhau của người dùng. Bạn có biết quản lý một tổng hợp các dữ liệu thông tin ngày tháng trên excel khi bạn muốn trích ra lấy lấy năm, lấy tháng, lấy ngày bạn biết cách làm như thế nào chưa? Nội dung trong bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn cách để xác định ngày tháng năm cùng các hàm trong excel.

             >>      Hướng dẫn định dạng ngày tháng năm trong excel
             >>      Hàm Isnumber và các cách dùng Isnumber trong Excel
             >>      Hướng dẫn chi tiết cách dùng hàm UPPER và PROPER trong Excel
             >>      Sử dụng hàm Text và các ứng dụng quan trọng của hàm Text trong Excel

1. Hàm year lấy giá trị năm 

Hàm Year

Hàm thực hiện chức năng lấy giá trị năm trong một chuỗi giá trị ngày tháng cho trước.

Cú pháp hàm: =YEAR(serial_number)

Serial_number là giá trị dạng số là giá trị thời gian.

Ví dụ

Để hiểu cách thức hàm thực hiện để xác định lấy năm ra trong ví dụ dưới đây sẽ hướng dẫn.

Bạn muốn lấy năm trong dữ liệu ở ô A1, chọn một ô để hiển thị năm, nhập công thức =YEAR(A1) vào:

Hàm year trong Excel

Hàm year trong Excel

Nếu một số lượng các giá trị ngày tháng năm rất nhiều bạn chỉ cần sao chép công thức và kéo xuống các giá trị ô thời gian tương ứng bên dưới và nhanh chóng tách lấy được năm ra riêng biệt.

2. Hàm Month lấy giá trị tháng

Hàm Month

Tương tự để lấy giá trị tháng theo yêu cầu công việc từ một giá trị thời gian cụ thể bạn cũng có hàm month như hàm year. 

Cú pháp hàm month: =MONTH(serial_number)

Ví dụ 

Tách lấy tháng cụ thể ở các giá trị tháng sau:

Hàm month trong Excel

Hàm month trong Excel

Nhập công thức hàm month cho một ô rồi sao chép công thức xuống các ô còn lại để xác định tháng của từng giá trị cụ thể.

3. Hàm Day lấy giá trị ngày

Tương tự ý nghĩa và cách thức dùng hàm như ở hai hàm year và month, hàm day cũng được dùng để xác định ngày cụ thể trong một giá trị thời gian cụ thể.

Cấu trúc hàm: =DAY(serial_number)

Hàm day trong Excel

Hàm day trong Excel


4. Hàm Date tạo thời gian cụ thể

Ngược lại với những hàm trên, hàm Date với chức năng tạo ra một ngày tháng năm cụ thể bằng các giá trị ngày tháng năm có trước. Bằng công thức thực hiện: 
=Date(year ,month, day).

Hàm date trong Excel 1

Hàm date trong Excel (1)


Nếu như ở năm của bạn không phải là năm cụ thể thì bạn bằng cách biện luận.

Ví dụ:

Hàm date trong Excel 2

Hàm date  trong Excel (2)

Biện luận trong sự kết hợp hàm Date và hàm IF với công thức =DATE(IF(A1<=19;”20″;”19″)&A1;B1;C1)

Vậy việc xác định ngày tháng năm trong excel quá dễ dàng trong excel khi dùng các hàm thời gian, không chỉ xác được về ngày tháng năm mà bạn còn xác định được các giá trị thời gian thời giờ khác như phút, giây,…Chúc các bạn thành công với những chia sẻ vừa rồi đến từ những chuyên gia hàng đầu Unica đang trực tiếp giảng dạy tại các khóa học Excel nâng cao!

Tags:
ExcelNguồn: Unica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *