Báo Giá dịch vụ SEO tổng thể cho web site

Bước 2: Tư vấn SEO:

Sau khi nhận thông tin từ quý doanh nghiệp, bộ phận phân tích và tư vấn sẽ đánh giá tình trạng của web site của doanh nghiệp, đánh giá mức độ cạnh tranh trên thị trường. Sau đó chúng tôi sẽ liên hệ với quý doanh nghiệp để tư vấn và định hướng chiến lược, từ đó doanh nghiệp sẽ nắm vững được chi phí SEO và kết quả sẽ nhận được sau quy trình SEO của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *